home nl
CONTACT info@excel-mentor.com T: (+31) 0475-597577 M (NL):+31 653 286 408 M (D): +49 1512 2405 173 Whatsapp: +475 597 577
“It is a must to excel in our work.” - Sunday Adelaja

DOE DE TEST

VUL ZO SNEL MOGELIJK DE “TAFELTJES” IN Vul de toets in en bekijk of u een bijzonder handig weetje kent. Een weetje, dat best belangrijk is om te kennen. Als de toets niet binnen één minuut wordt “opgelost”, is dat geen reden tot schaamte. Stuur mij uw resultaat en u krijgt uitleg hoe het sneller kan en u leert alles over het “essentiële” weetje. Klik hier voor de toets
ADRES De Lingst 40 6081GK Haelen Nederland

Tips. Trucs en wetenswaardigheden

Excel: Kopieren Elders vindt u een test om te bekijken of u een van de, volgens mij, belangrijkste ‘eigenschappen’ van Excel kent: Kopiëren. Het leuke van Excel is, dat je herhaalde gegevens en formules niet telkens opnieuw hoeft in te voeren, maar dat zoiets ook kan middels de kopieerfunctie van Excel. Nu zijn er, zoals de wegen naar Rome, binnen Excel meerdere mogelijkheden om (nagenoeg) hetzelfde te bereiken. Zo ook met kopiëren. In dit geval beperk ik me tot de wijze mbv. het menu onder de rechter muistoets. Zoals u in afb 1. kunt zien dat in E5 de formule =A1*C1. Om nu niet handmatig te hoeven invullen bij E2: =A2*C2, kan deze formule gekopieerd worden en in de cellen E2:E10 geplakt worden. Excel kopieert de formule relatief, dwz. de formule past zichzelf aan de juiste rij. Zie afb 2. Als ik nu een gelijke tabel maak vanaf G1:J10, dan kan ik de cellen E1:E10 selecteren en kopiëren naar K1:K10 en zie, de formules hebben zich ook mbt de kolommen aangepast. Dus: Een keer de formule ‘bedenken’ en dan kopiëren. Dat werkt al lekker snel. [Excel kent eigenlijk de kolomletters en regelnummers niet, maar bekijkt de formule vanuit de resultaatcel. Intern is de formule dan: 5 cellen naar links keer 3 cellen naar links. Dat betekent dan ook, dat bij een kopiëren van de formule naar rechts, het format van de tabel gelijk moet zijn.] In de tweede tabel is de waarde veranderd. De factor is gelijk gebleven. Maar als de waarde in tabel 2 wordt weggelaten, dan is het resultaat 0. Dat zou betekenen, dat minimaal de eerste formule van deze tabel opnieuw gemaakt moet worden: A2*I2. Deze kan weer naar beneden worden gekopieerd. Dit is goed te doen, zolang het slechts een paar tabellen betreft, maar bij teveel tabellen….? Het kan ook handiger. Namelijk, door de factorcel ‘absoluut’ te maken. Dwz. dat waarheen ik de formule ook kopieer, er steeds wordt verwezen naar deze ene cel. Hoe dat moet? Begin een formule in K2 en verwijs naar de factorcel (simpel met muis aanklikken) druk nu eenmaal op de F4 toets. Er komen nu $ voor de letter en voor het cijfer van de celnaam ($A$2) vervolg met de formule. ($A$2*I2 ) en zie, er staat een resultaat:2. Deze formule naar onder kopiëren geeft echter dan niet meer het juiste resultaat. Hoe dat komt? In het voorbeeld zijn zowel de kolom als de rij vastgelegd. Maar we willen, dat I3 wordt vermenigvuldigd met A3. Om dat te krijgen hoeven we dus niet de totale cel vast te leggen, maar alleen de kolom. Dus even terug naar de formule en het $ teken voor het rijnummer verwijderen of in de formulebalk de cel selecteren en nog 2 keer F4 drukken. Een druk op F4 is volledige cel absoluut Twee keer drukken op F4 is rij absoluut, kolom variabel Drie keer drukken op F4 is rij variabel en kolom absoluut Het nut van dit alles laat zich het snelst zien in het voorbeeld van de toets: De factoren in kolom A moeten met de waarden in rij 1 vermenigvuldigd worden Dus luidt de formule: $A2*B$1. Deze kan nu naar onder en naar recht gekopieerd worden en zal het correcte resultaat tonen. Belangrijk is dus te weten, dat standaard Excel uitgaat van relatieve celverwijzingen, maar vastleggen van cellen, rijen of kolommen is eenvoudig en heel handig. F1 toets
Functietoetsen krijgen hun functie van het programma dat “draait”. Dus een F-toets kan in programma A een andere functie hebben dan in programma B. Zo aktiveert F2 een gemarkeerde cel in Excel en opent F3 het menu “Naam plakken”. Door veel app-bouwers wordt F1 gebruikt om helpteksten op te roepen.
NAVIGATION
ADDRESS De Lingst 40 6081GK Haelen
CONTACT info@excel-mentor.com +31653 286 408
SOCIAL

DOE DE TEST

VUL ZO SNEL MOGELIJK DE “TAFELTJES” IN Vul de toets in en bekijk of u een bijzonder handig weetje kent. Een weetje, dat best belangrijk is om te kennen. Als de toets niet binnen één minuut wordt “opgelost”, is dat geen reden tot schaamte. Stuur mij uw resultaat en u krijgt uitleg hoe het sneller kan en u leert alles over het “essentiële” weetje. Klik hier voor de toets
Bent u excel de baas?

Gratis les

Tops. Trucs en wtenswaardigheden Elders vindt u een test om te bekijken of u een van de, volgens mij, belangrijkste ‘eigenschappen’ van Excel kent: Kopieren. Het leuke van Excel is, dat je herhaalde gegevens en formules niet telkens opnieuw hoeft in te voeren, maar dat zoiets ook kan middels de kopieerfunctie van excel. Nu zijn er, zoals de wegen naar Rome, binnen Excel meerdere mogelijkheden om (nagenoeg) hetzelfde te bereiken. Zo ook met kopieren. In dit geval beperk ik me tot de wijze mbv het menu onder de rechter muistoets. Zoals u in afb 1. kunt zien statt in E5 de formule =A1*C1. Om nu niet handmatig te hoeven invullen bij E2: =A2*C2, kan deze formule gekopieerd worden en in de cellen E2:E10 geplakt worden. Excel kopieert de formule relatief, dwz. de formule past zichzelf aan aan de juiste rij. Zie afb 2.
STORY VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK Marion V. uit Essen: Vanwege de overstap naar een ander boekhoudprogramma moest ik verschillende tabellen vergelijken met rekeningnummers en bedragen. Dat gebeurde “met de hand”en was een heel karwei, totdat Excel-Mentor mij adviseerde om een functie “Verticaal Zoeken” te gebruiken en me die aanleerde aan de hand van de daadwerkelijke tabellen. Dat heeft mij heel wat tijd bespaart. Frank H uit Roermond (NL): Ik moet uit een bestand met onze producten de bijbehorende gegevens zoeken. Die lijst veranderd regelmatig. Dan sorteerde ik eerst de producttabel op naam om sneller te kunnen vinden. Totdat ik de truck leerde van het Autofilter. Dat spaart zeeën van tijd. Dat ik daar zelf niet opgekomen ben?
“It is a must to excel in our work.” - Sunday Adelaja
Excel-MentorTraining at your Desk
Deutsch